Παρακάτω παρουσιάζονται τα τμήματα που προσφέρονται μέχρι αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή. Η λίστα ενημερώνεται συνεχώς...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αγρονόμων Τοπογράφων
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτηνιατρικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Μηχανικών
Φυσικής
Χημείας
Χημικών Μηχανικών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιολογίας
Γαλλικής Γλώσσας Και Φιλολογίας
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Θεολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Νομικής
Νοσηλευτικής
Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πολιτικής Επιστήμης Και Δημόσιας Διοίκησης
Φαρμακευτικής
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Και Ψυχολογίας
Χημείας
Ψυχολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Και Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικής Επιστήμης
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Στατιστικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γεωγραφίας
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιστημών της Θάλασσας
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κοινωνιολογίας
Μαθηματικών (Κατεύθυνση Μαθηματικών)
Μαθηματικών (Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών)
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πληροφορικής
Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ιατρικής
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Φιλολογίας
Φυσικής
Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Επιστήμης Υπολογιστών
Ιατρικής
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Φυσικής
Χημείας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Οικονομικών Επιστημών
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αρχιτεκτόνων
Βιολογίας
Γεωλογίας
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιστήμης των Υλικών
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Θεατρικών Σπουδών
Ιατρικής
Μαθηματικών
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Φαρμακευτικής
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας
Φυσικής
Χημείας
Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ναυτιλιακών Σπουδών
Οικονομικής Επιστήμης
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Νοσηλευτικής
Οικονομικών Επιστημών
Φιλολογίας

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Δημόσιας Διοίκησης
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κοινωνικής Πολιτικής
Κοινωνιολογίας
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Ψυχολογίας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικών Περιβάλλοντος