Ομάδα
 • Καλαβρουζιώτης Βασίλης
 • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Προφίλ AppGrades
 • Καλαβρουζιώτης Νίκος
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Προφίλ AppGrades
 • Νταλιάνη Χάρις
 • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Προφίλ AppGrades