ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ιστοσελίδα appgrades.gr (στο εξής “appgrades” ή “Ιστοσελίδα”) παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως μέλη της, με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Οι όροι χρήσης του appgrades (στο εξής “όροι χρήσης”) διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση του appgrades. Η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε εσάς για πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της, μόνο εφόσον συμφωνείτε με όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή η χρήση της. Η χρήση του appgrades πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του appgrades στους υπόλοιπους χρήστες. Με την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, ή με την πρόσβασή σας σε αυτή, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευσή σας από τους όρους χρήσης.

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η αποστολή του appgrades.gr είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο των φοιτητών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν πιο παραγωγικοί και επιτυχημένοι. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας διαθέτουμε τις υπηρεσίες μας μέσω της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να υπολογίσουν τον τρέχοντα βαθμό του πτυχίου τους, να έχουν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ακαδημαϊκή τους πορεία και να οργανώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο (2): ο κωδικός εισόδου (όνομα χρήστη ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το appgrades δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών. Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία password.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο appgrades, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Το appgrades δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το appgrades. Το appgrades δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το appgrades δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της. Κατά την εγγραφή σας στο appgrades.gr θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη (username), προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password), φύλο, έτος εισαγωγής και ακαδημαϊκό τμήμα φοίτησης), για την εξατομίκευση της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων appgrades.gr (για παράδειγμα οι βαθμοί των μαθημάτων), τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών μας, τη μαζί σας επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στα μέλη (feedback).

4. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Αναφέρεται ρητά ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies κατά την πρόσβαση των χρηστών στην Ιστοσελίδα.

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ

Ο υπολογισμός του βαθμού γίνεται σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών κάθε τμήματος και σύμφωνα με το έτος εισαγωγής του/της φοιτητή/τριας (ξεκινώντας από το έτος 2012). Για φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το 2012, τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τα κατάλληλα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους.

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Νέα τμήματα και πανεπιστήμια προστίθενται συνεχώς. Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με το ποια τμήματα υποστηρίζονται από το appgrades.gr (όπου υπάρχει αναλυτική λίστα). Επίσης μπορείτε να μας προτείνετε το τμήμα σας και να το προσθέσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα στην αντίστοιχα φόρμα που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας.

7. ΛΟΓΟΤΥΠΟ / ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

Μην τροποποιείτε ή αλλάζετε τα λογότυπα του appgrades και μη τα χρησιμοποιείτε με τρόπο που προκαλεί σύγχυση, συμπεριλαμβανομένου του να υπονοείτε χορηγία ή έγκριση από το appgrades, ή με τρόπο που συγχέει το appgrades με άλλη εταιρεία ή επωνυμία.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το appgrades.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση των υπηρεσιών του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του appgrades, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω της Ιστοσελίδας.