Για περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να κάνετε Log-in.

user photo
  • Καλαβρουζιώτης Βασίλειος
  • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • facebook twitter linkedin
7.36
Βαθμός
2009
Έτος εισαγωγής
Δημοσιευμένα μαθήματα από Καλαβρουζιώτης Βασίλειος
Λογική Σχεδίαση Ι10.0
Αγγλικά Ι10.0
Θεωρία Υπολογισμού8.0
Πιθανότητες8.0
Λογική Σχεδίαση ΙΙ7.5
Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα7.5
Γραμμική Άλγεβρα7.0
Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους6.5
Μαθηματικά ΙΙ6.0
Λειτουργικά Συστήματα Ι6.0
Μικροϋπολογιστές Ι5.5
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα5.0
Στατιστικά δημοσιευμένων μαθημάτων
Μέσος όρος βαθμολογίας στο τμήμα
6.89